2024

Program

I Kløften App’en får du det fulde program med info om kunstnere, og her får du besked med det samme, hvis der sker ændringer. 

Torsdag d. 27. juni

Store Scene

18.00 – 19.15
Blæst

20.30 – 21.45
Rasmus Seebach

23.00 – 00.15
Jonah Blacksmith

Bakke Scene

19.15 – 20.30
Shu-Bi-Dua 2.0

21.45 – 23.00
Faustix

Down Under

17.15 – 18.15
Rikke Thomsen

19.45 – 20.45
Ida Laurberg

22.15 – 23.15
Niarn

Beach Scene

18.45 – 19.30
Mumle

21.00 – 22.00
Rikke Darling

23.30- 00.30
Too Many Lefthands

Pub Scene

18.00 – 19.15
Hundebøl

20.30 – 21.45
Den Syvende Søn

23.00 – 00.15
Nice Little Penguins

Fredag d. 28. juni

Store Scene

15.30 – 16.45
Mads Langer

18.15 – 19.30
Medina

21.00 – 22.15
Lukas Graham

23.45- 01.00
Infernal

Bakke Scene

17.00- 18.55
Luftens Helte

19.45- 21.00
Ankerstjerne

22.30- 23.45
Gobs

Down Under

15.15 – 16.15
IceKiid

17.45 – 18.45
Batsheba

20.15 – 21.15
Ussel

22.45 – 23.45
Hotel Hunger

Beach Scene

16.30 – 17.30
Dr. Bombay + Drömhus

19.00 – 20.00
Champagne Bruce

21.30- 22.30
Nonsens

24.00- 01.00
Hampenberg

Pub Scene

15.30 – 16.45
Boys from Heaven

18.15 – 19.30
Kanstrup

21.00 – 22.15
Marie Frank

23.45 – 01.00
Midt om Natten

Lørdag d. 29. juni

Store Scene

12.00 – 13.15

14.45 – 16.00
Kandis

17.45 – 19.00
Gilli

20.45 – 22.00
Dodo and the Dodos

23.45 – 01.00
Suspekt

Bakke Scene

13.15 – 14.30
TopGunn

16.15 – 17.30
Lars Lilholt

19.15 – 20.30
Psyched Up Janis

22.15 – 23.30
Zar Paulo

Down Under

12.30 – 13.30
Tredjeperson

15.00 – 16.00
Keinstein

17.30- 18.30
Chefen og Hitfesten

20.00 – 21.00
Johnson

22.30 – 23.30
Guldimund

Beach Scene

13.45 – 14.30
Daze

16.15 – 17.15
DJ Encore

18.45 – 19.45
Jaxstyle

21.15 – 22.15
Balken & Emil Wigan

23.45 – 00.45

Pub Scene

12.00 – 13.15

15.45 – 16.00

17.45 – 19.00
Tue West

20.45 – 22.00

23.45 – 01.00

Kontakt

Hvem skal du tale med?
Bestyrelsen

Anette Kastbjerg, Formand
Mail: Anette@kloften.dk
Tlf: 6163 5515

Lars Rosenlund, Næstformand
Mail: lr@kloften.dk
Tlf: 3031 1096

Bjarne Davidsen
Mail: bjarne@kloften.dk
Tlf: 2550 2010

Anette Erichsen
Mail: AE@kloften.dk
Tlf. 4034 5159

Jeanette Ravn
Mail: jeanette@kloften.dk
Tlf: 2010 1864

Lasse Bromman
Mail: Lasse@kloften.dk
Tlf: 2476 4830

Morten Rasmussen
Mail: Morten@Kloften.dk
Tlf: 3119 6018

Christoffer Fuglbjerg
Mail: CF@kloften.dk
Tlf: 6043 6501

Nete Kaasen
Mail: NK@kloften.dk
Tlf: 2159 9987

Musik

Mails sendes til musik@kloften.dk

Lasse Bromman, Driftleder
Mail: Lasse@kloften.dk
Tlf: 2476 4830

Rasmus Madsen, Gruppeansvarlig
Mail: Rasmus@Kloften.dk
Tlf: 2637 8363

Scener

Bjørn Jensen
Driftleder, Store Scene
Mail: bjoern@kloften.dk
Tlf: 4273 0076

Lars Rosenlund
Driftleder, Bakke Scene
Mail: lr@Kloften.dk
Tlf: 3031 1096

Mark Ougaard
Gruppeansvarlig, Beach Scene
Mail: Mark@kloften.dk
Tlf: 5377 1599

Mogens Schrader
Gruppeansvarlig, Bakke Scene
Mogens@kloften.dk
Tlf: 2873 1891

Martin B. Rasmussen
Gruppeansvarlig, Store Scene
Martin@kloften.dk
Tlf: 6155 3627

Sikkerhed

Bjarne Davidsen
Driftleder
Mail: bjarne@kloften.dk
Tlf: 2550 2010

Morten Rasmussen
Driftleder
Mail: Morten@Kloften.dk
Tlf: 3119 6018

Frivillige

Anita Weber
Driftleder
Mail: anitaw@kloften.dk
Tlf: 6021 4157

Uffe Skovrup
Gruppeansvarlig
Mail: uffe@kloften.dk
Tlf: 4111 0185

Mikkel Weber
Gruppeansvarlig
Mail: m.weber@kloften.dk
Tlf: 3056 0174

Pladsen

Kim Jensen
Driftleder, Plads
Mail: kim@kloften.dk
Tlf: 2067 9386

Rasmus Madsen
Driftleder, El
Mail: Rasmus@Kloften.dk
Tlf: 2637 8363

Peter Stæhr
Driftleder, VVS
Mail: Psr@kloften.dk
Tlf: 9380 6910

PR

Nete Kaasen
Driftleder, PR & Kommunikation
Mail: nk@kloften.dk
Tlf: 2159 9987

Maria Jeppesen
Driftleder, Design
Mail: mj@Kloften.dk
Tlf: 2637 8363

 

Salg

Jeanette Ravn
Driftleder
Mail: jeanette@kloften.dk
Tlf: 2010 1864

Christoffer Fuglbjerg
Driftleder
Mail: CF@kloften.dk
Tlf: 6043 6501

 

Event

Rie Sørensen
Driftleder
Mail: rie@kloften.dk
Tlf: 2789 3429

Gitte Møller Sørensen
Gruppeansvarlig
Mail: Gitte@kloften.dk
Tlf: 6177 0592

 

Økonomi

Anette Erichsen
Driftleder
Mail: ae@kloften.dk
Tlf: 4034 5159

Dorthe Struck
Driftleder
Mail: dorthe@kloften.dk
Tlf: 3121 6727

Anette Kastbjerg
Gruppeansvarlig
Mail: anette@kloften.dk
Tlf: 6163 5515

 

Kontrakter

Anette Kastbjerg
Driftleder
Mail: anette@kloften.dk
Tlf: 6163 5515

Anette Erichsen
Gruppeansvarlig
Mail: ae@kloften.dk
Tlf: 4034 5159

Bjarne Davidsen
Gruppeansvarlig
Mail: bjarne@kloften.dk
Tlf: 2550 2010

Kløften Festival
Hirsevej 2
6100 Haderslev